Blog > Komentarze do wpisu

Glikozyd

Glikozydy to związki chemiczne, pochodne węglowodanów, których anomeryczny atom węgla jest związany przez kondensację do atomu niecukrowej grupy. Kondensacja ta zachodzi najczęściej przez atom tlenu, rzadziej węgla, siarki lub azotu. Wiązanie takie nazywa się wiązaniem glikozydowym. Część cukrową takiego związku nazywa się glikonem, a cząsteczkę niecukrową aglikonem. W przypadku glikozydów roślinnych część cukrowa składa się najczęściej z kilku (do 12) cząsteczek cukrów prostych. W grupie glikozydów za związki o działaniu przeciwodżywczym uważa się saponiny, tioglikozydy, a także związki fenolowe, fityniany, glikopeptydy i wiele innych. Glikozydy są trwałe w środowisku obojętnym i nie wykazują mutarotacji; zaś po zakwaszeniu środowiska następuje reakcja odwracalna i zachodzi mutarotacja.

poniedziałek, 12 stycznia 2009, ksanthos_trelos

Polecane wpisy

  • Merystem

    Tkanka twórcza albo merystem to tkanka roślinna, w której zachodzi intensywny proces podziału komórek. U większości roślin takie organy jak łodyga czy liście ro

  • Stromatolity

    Stromatolity to skały węglanowe złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Występują od archaiku do dzi

  • Gałęziak

    Gałęziak, fylokladium, fyllokladium, filokladium, kladodium (łac. fyllocladium) to spłaszczony pęd roślinny barwy zielonej, który przejął funkcje liścia (przepr